Beleggingsvisie

Vimco is een afkorting voor Value Investment Management Company. Daarmee komen we direct tot de kern van onze beleggingsvisie: value beleggen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat we investeren in bedrijven die onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld op de beurs. Daarbij hanteren we een lange termijn beleggingshorizon en laten wij ons niet regeren door de waan van de dag. De nadruk ligt op het beheersen van risico’s met als doelstelling behoud van kapitaal en koopkracht.

Architecten van Vermogensbeheer

Wij beschouwen een beleggingsportefeuille als een bouwwerk, waarbij wij samen met de klant een bouwplan opstellen. Onze vermogensbeheerspecialisten fungeren als het ware als de architect van de beleggingsportefeuille, waarbij de kaders worden vastgelegd door het risicoprofiel, het beleggingsdoel en de beleggingshorizon van de klant.

Afhankelijk van het vastgestelde risicoprofiel, bestaat een portefeuille doorgaans uit drie bouwstenen. Allereerst de familie investeringsholdings. Dit zijn beursgenoteerde investeringsmaatschappijen van vermogende families, die door de jaren heen hun vermogen hebben vergaard door een onderscheidende handelsgeest en uitgekiend ondernemingsinstinct. Deze bedrijven hebben veelal de test des tijds doorstaan en worden door deze families aangewend om het familiekapitaal op een duurzame manier te investeren en beheren. Daarbij wordt een lange termijn visie gehanteerd die zeer complementair is aan de value beleggingsvisie. Bovendien worden deze bedrijven doorgaans tegen een korting ten opzichte van de intrinsieke waarde verhandeld.

De tweede bouwsteen bestaat uit value beleggingsfondsen. Door het organiseren van een eigen value congres (de International Value Investing Conference) en het wereldwijd bezoeken van congressen en seminars hebben wij een grote shortlist kunnen samenstellen van fondsmanagers die hebben aangetoond over een langere periode een uitstekend rendement te behalen middels het toepassen van een value strategie. Dit stelt ons in staat om die fondsen te selecteren die voor het vastgestelde risicoprofiel de beste risico-rendementsverhouding opleveren.

De derde bouwsteen vormt het sluitstuk van de beleggingsportefeuille. Dit zijn de zogenaamde specialties. Het doel van deze bouwsteen is tweeledig. Enerzijds trachten wij hiermee actief in te spelen op kansen in de markt, zoals het investeren in ondergewaardeerde vastgoedportefeuilles. Anderzijds trachten wij hiermee een additionele risicospreiding toe te voegen aan beleggingsportefeuilles. Dit doen wij door bewust andere beleggingscategorieën te selecteren, zoals vastgoed, alternatives of edelmetalen. Edelmetalen kunnen in tijden van (financiële) onzekerheid een veilige haven bieden en fungeren als een verzekering op de portefeuille. Alternatives zijn niet-gecorreleerde beleggingsproducten die streven om, onafhankelijk van de bewegingen van financiële markten, een stabiel rendement op te leveren met een relatief laag risico. 

 

Vermogen Behouden met Value Beleggen >

Familie Investeringsholdings >


Copyright © 2022 Vimco Luxembourg S.A. All rights reserved      |      Disclaimer      |      Powered by Manieu.nl