Beleggingsvisie

Vimco is een actieve belegger gericht op het behalen van bovengemiddelde rendementen in verhouding tot de beurs. Veel banken en vermogensbeheerders hanteren een vast stramien van generieke beleggingscategorieën en –strategieën waar zij niet van afwijken. Vimco onderscheidt zich van deze partijen door zich niet van tevoren top-down vast te leggen op bepaalde (samenstellingen van) asset classes, maar een bottom-up benadering te hanteren en in te spelen op kansen op de beurs.

Het vooraanstaande Vimco researchteam heeft wereldwijd voet aan de grond en selecteert op basis van enkele heldere criteria bedrijven die ondergewaardeerd zijn op de beurs. Dit zijn vooral middelgrote bedrijven in de industrie-, consumentengoederen- en dienstensectoren die financieel kerngezond zijn. Deze bedrijven hebben een aantrekkelijke, voorspelbare kasstroom en zijn om wat voor reden dan ook ondergewaardeerd. Door een strikte aankoop/verkoop discipline gericht op aantrekkelijke waarderingen en het actief managen van de posities in de fondsen creëert Vimco waarde voor haar klanten.

Value beleggen >    Grondstoffen >

 

Copyright © 2019 Vimco Luxembourg S.A. All rights reserved      |      Disclaimer      |      Powered by Manieu.nl