Familie Investeringsholdings

Als vermogensbeheerder is het onze kerntaak om een aantrekkelijk lange termijn rendement te behalen, waarbij de nadruk ligt op het beheersen van risico’s met als doelstelling behoud van kapitaal en koopkracht. Wij zijn ervan overtuigd dat we deze doelstellingen kunnen bereiken door te investeren in bedrijven waar de oprichtende familie een groot deel van de aandelen in handen heeft. Onderzoek heeft aangetoond dat familiebedrijven vanwege een aantal belangrijke eigenschappen beter presteren dan bedrijven zonder familiale- of referentieaandeelhouder:

  • Lange termijn focus: denken in generaties in plaats van kwartalen;

  • Skin in the game: het eigen kapitaal staat op het spel;

  • Familieplanning: het bedrijf en het daarin geïnvesteerde kapitaal moet zo prudentieel mogelijk worden overgedragen aan de volgende generatie;

  • Risicomijdende en conservatieve bedrijfsvoering;

  • Sterke balansen;

  • Aversie voor schulden, financiering geschiedt bij voorkeur vanuit de bedrijfskasstromen;

  • Rentmeesterschap voorkomt een te grote focus op de korte termijn, te hoge schuldgraden, of overambitieuze uitbreidingsstrategieën.

Deze eigenschappen resulteren in een hogere winstgevendheid, duurzamere bedrijfsgroei en een aanzienlijk beter koersrendement. Door te beleggen in de investeringsmaatschappijen van dergelijke families, zogenaamde investeringsholdings, vertrouwen we ons kapitaal toe aan families die over een lange periode hebben aangetoond de beurs te verslaan, zoals te zien is in onderstaande grafiek.


Bron: presentatie Investor Day Exor N.V., oktober 2017
TSR = Total Shareholder Return, oftewel totaalrendement
Annualized TSR = gemiddeld rendement per jaar

Bovenstaande grafiek laat duidelijk zien dat investeringsholdings én de beursgenoteerde bedrijven in hun portefeuille bijna twee keer zo goed renderen als de wereldwijde aandelenmarkt, vertegenwoordigd door de MSCI World Index. 


Bron: Exor N.V. conference call, mei 2018

Naast een beter rendement zijn familie investeringsholdings ook crisisbestendiger. Bovenstaande grafiek beschouwt de kredietcrisis en zoomt in op de periode juni 2008 tot en met juni 2011. In eerste instantie valt op dat zowel de wereldwijde aandelenindex MSCI World als familiebedrijven tijdens het zwaartepunt van de kredietcrisis naar beneden gaan. Wanneer er een beurscrisis optreedt, verkopen beleggers uit angst vaak al hun aandelen, ongeacht of het goede of slecht presterende bedrijven zijn. 

Tijdens de herstelfase is echter zichtbaar dat familiebedrijven binnen enkele maanden na het dieptepunt al weer boven water zijn, daar waar de MSCI World Index tot 2011 nodig heeft om weer op gelijke hoogte te komen. Op dat moment staan familiebedrijven alweer op een positief rendement van 53%. 

De oorzaak voor deze sterke prestatie van familiebedrijven is dat zij relatief veel minder schulden op de balans hebben dan het gemiddelde bedrijf op de beurs. Daardoor zijn zij flexibeler tijdens een financiële crisis en kunnen zij blijven investeren, daar waar bij andere bedrijven het water tot aan de lippen staat. Ook zijn deze bedrijven vaak in staat hun noodlijdende branchegenoten tegen een relatief aantrekkelijke prijs over te nemen. Dat resulteert er vervolgens in dat deze bedrijven blijven groeien en relatief veel winstgevender zijn dan niet-familiebedrijven, die door de bank genomen verliesgevend waren tijdens de kredietcrisis.

Vaak is het dan ook nog eens zo dat deze familie investeringsholdings tegen een (forse) korting ten opzichte van de intrinsieke waarde worden verhandeld.

Gratis bedrijfsanalyse

Wij schrijven regelmatig bedrijfsanalyses over familie investeringsholdings voor onze klanten. Om nader kennis te maken met onze beleggingsvisie, verschaffen wij u graag een gratis bedrijfsanalyse. U kunt deze opvragen door op onderstaande knop te klikken.

Ontvang de gratis analyse >

Copyright © 2022 Vimco Luxembourg S.A. All rights reserved      |      Disclaimer      |      Powered by Manieu.nl