Luxemburg

Met de locatie in Luxemburg ligt Vimco midden in het financiële centrum van Europa, omgeven door vooraanstaande partijen op het gebied van private banking en beleggingsfondsen. Tevens is het gebied omgeven door een groot netwerk van fiscalisten, juristen en estate planners.

Als een van de weinige Europese landen met een triple A-kredietbeoordeling en de laagste staatschuld ten opzichte van het bruto binnenlands product is Luxemburg financieel een uiterst stabiel land. Bovendien garandeert het land door haar grote politieke en sociale stabiliteit een buitengewone doeltreffendheid in het toezicht op financiële dienstverleners.

De Luxemburgse toezichthouder op de financiële markten (CSSF) hanteert de strengste financiële voorwaarden binnen de Europese Unie, waardoor een vergunning van het CSSF gezien mag worden als een kwaliteitskeurmerk. Vimco is in het bezit van een dergelijke vergunning, en is daardoor gemachtigd om op de Europese markt haar beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten.

Copyright © 2019 Vimco Luxembourg S.A. All rights reserved      |      Disclaimer      |      Powered by Manieu.nl