Vermogen Behouden met Value Beleggen

De value investing (waardebeleggen) filosofie onderscheidt zich op enkele belangrijke kenmerken van andere beleggingsstijlen. Uitgangspunt is dat de marktprijs van een aandeel vaak afwijkt van de onderliggende waarde van het bedrijf. Deze onderliggende waarde wordt ook wel intrinsieke waarde genoemd, de verdisconteerde waarde van de toekomstige uitgekeerde kasstromen van het bedrijf.

Op basis van de jaarrekeningen van een bedrijf kan de intrinsieke waarde worden benaderd. Het bedrijf wordt als overgewaardeerd beschouwd als de beurskoers boven de intrinsieke waarde ligt. Als de beurskoers beneden de intrinsieke waarde ligt, dan is er sprake van een onderwaardering.

Waardebeleggen is een contraire beleggingsstijl die inzet op het vinden van bedrijven die beneden hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Het kan gezegd worden dat deze bedrijven tegen “korting” worden verhandeld, vaak wordt dit de margin of safety (veiligheidsmarge) genoemd. Een treffende term, want als een bedrijf al beneden de intrinsieke waarde wordt verhandeld, dan is het risico op verdere prijsdalingen beperkt. Bescherming tegen neerwaarts risico is een cruciaal uitgangspunt van waardebeleggen, want de belangrijkste beleggingsdoelstelling is behoud van kapitaal.

Ondergewaardeerde bedrijven worden vaak beschouwd als saai en onpopulair. Dit zijn stabiele ondernemingen met bewezen bedrijfsmodellen die constante kasstromen genereren, zeer weinig schuld hebben, en worden verhandeld tegen lage koers/boekwaarde- en koerswinstverhoudingen.

Daartegenover staan groeiaandelen, dit zijn zeer populaire aandelen die veel “verwachtingswaarde” met zich meedragen, gebaseerd op verwachte toekomstige trends in plaats van huidige winstgevendheid. Voor deze verwachte toekomstige groei zijn beleggers vaak bereid een zeer hoge prijs te betalen. Zo is het mogelijk dat een bedrijf voor vijf of tien keer de omzet wordt verhandeld, zonder dat er ooit een cent winst is gemaakt. 

Zoals de rest van dit artikel zal aantonen, presteert waardebeleggen op de lange termijn aanzienlijk beter dan andere beleggingsstijlen.

"In the short run, the market is a voting machine, but in the long run it is a weighing machine."
- Benjamin Graham
 
 
Benjamin Graham

Benjamin Graham is de vader van de waardebeleggingsbenadering die hij in de jaren 1930 en 1940 introduceerde. Zijn boeken Security Analysis (1934) en The Intelligent Investor (1949) worden algemeen beschouwd als tijdloze klassiekers met lessen die vandaag de dag nog steeds van toepassing zijn.

Mr. Market

Graham onderwees dat Mr. Market (een allegorie voor de aandelenmarkt) over het algemeen geloofwaardige beurskoersen verschaft, maar dat de marktprijzen soms belachelijk zijn. De belegger kan het eens of oneens zijn met de actuele beurskoers en een transactie doen, of Mr. Market volledig negeren. De belegger moet zich niet laten beïnvloeden door de wispelturige aard van de markt om de werkelijke waarde van zijn aandelen te bepalen, maar moet zijn eigen due diligence doen. Hij kan vervolgens profiteren van de opgeblazen marktprijzen en zijn aandelen verkopen boven hun berekende waarde, of juist profiteren van een te pessimistische interpretatie van Mr. Market en aandelen voor bodemprijzen aanschaffen beneden hun intrinsieke waarde. De les is dat beleggers de echte prestaties van de bedrijven waarin zij investeren moeten beoordelen en zich niet moeten laten meeslepen door de vaak irrationele koersen die zich op de beurs voordoen.


Warren Buffett

Graham’s discipel Warren Buffett populariseerde de waardebeleggingsstijl met zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway, waarmee hij over een uitgestrekte periode vanaf 1965 een gemiddeld rendement behaalde van meer dan 20% per jaar. Buffett wordt samen met zijn partner Charlie Munger beschouwd als een van de meest succesvolle beleggers allertijden. Graham legde de basis door te stellen dat het belangrijk is om te investeren in ondergewaardeerde bedrijven die beneden hun intrinsieke waarde worden verhandeld. Buffett en Munger hebben het waardebeleggen verder ontwikkeld door aanvullende eisen te stellen aan bedrijven alvorens een belegging te overwegen. Zo hebben ze bijvoorbeeld de kwaliteit van het management en de onderneming als belangrijke eigenschap toegevoegd. Een bekende uitspraak van Buffett luidt: “Het is beter een geweldig bedrijf tegen een aardige prijs te kopen, dan een aardig bedrijf tegen een geweldige prijs te kopen." Tevens werd de economische moat van een bedrijf als cruciaal kenmerk aangewezen. Letterlijk vertaald is een moat een slotgracht rondom een kasteel, die de kasteelheer moest beschermen tegen vijandige indringers. In diezelfde gedachtegang betekent economische moat dat een bedrijf een significant concurrentievoordeel heeft ten opzichte van haar branchegenoten. Economische moat kan een merknaam zijn, significante entreebarrières in een markt, de positie om prijsstelling te bepalen, of bezit van een (semi-) monopolistisch marktaandeel.

"Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful."
- Warren Buffett

Buffett versus de S&P 500

Men hoeft alleen maarde rendementen van Berkshire Hathaway met de Amerikaanse marktindex S&P 500 te vergelijken om te beseffen hoe succesvol de waardebeleggen aanpak van Buffett is. Gebruiken we een marktprijsindex, dan lijkt het rendement van de S&P 500 net op een rechte lijn:

Zelfs wanneer een logaritmische schaal wordt gebruikt, is het rendement een verschil van dag en nacht. Van 1964 tot 2016 heeft Berkshire Hathaway een totaalrendement gemaakt van 1.972.595% vergeleken met ‘maar’ 12.717% rendement van de S&P 500 index (inclusief herbelegd dividend). De gemiddelde jaarlijkse winst van Berkshire Hathaway bedraagt 20,8%, vergeleken met 9,7% rendement van de S&P 500 in dezelfde periode.

Value premium

Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat de waardebeleggingsbenadering structureel beter presteert dan andere beleggingsstrategieën. Onderzoekers hebben deze structurele outperformance het “value premium” (waarde premie) genoemd. Twee van de voornaamste onderzoekers op het gebied van het value premium zijn Eugene Fama en Kenneth French. Zij hebben talrijke wetenschappelijke artikelen gepubliceerd die consistent aantonen dat waarde aandelen een structureel beter rendement opleveren gedurende verschillende periodes en in verschillende landen/continenten.

Op basis van hun onderzoek zijn enkele grafieken samengesteld, die aantonen dat waarde aandelen structureel beter presteren dan groeiaandelen. De bron van de volgende twee grafieken is de website van Kenneth French.

De eerste grafiek toont aan dat waarde aandelen significant beter presteren dan groeiaandelen na een periode van matige rendementen. Sinds 2010 hebben groeiaandelen beter gerendeerd dan waarde aandelen. Dat kan zomaar een indicatie zijn dat we aan de vooravond van een rotatie naar value aandelen staan, wat een significant opwaarts potentieel kan betekenen als we de rendementen uit het verleden als referentie kunnen gebruiken.

De tweede grafiek toont aan dat we momenteel uit de langste periode komen waarin groeiaandelen beter rendeerden dan waarde aandelen. Sinds 1945 hebben groeiaandelen beter gepresteerd dan waarde aandelen, waarna een significant herstel en een forse outperformance van waarde aandelen volgde.

Copyright © 2022 Vimco Luxembourg S.A. All rights reserved      |      Disclaimer      |      Powered by Manieu.nl